Torhoutsesteenweg 107/2 8210, Zedelgem - Brugge info@q-life.be
050/39 28 56

Seminarie: Robuust Movement Strategies

Seminarie: Robuust Movement Strategies

(English version below)

‘Robust Movement Strategies’ ™ (RMS ™) is een concept dat zijn basis in de wetenschap heeft. Mobiliteit & stabiliteit voor het volledige lichaam op basis van de huidige kennis hieromtrent, zonder tierlantijntjes en onnodige uren hard werk. Een concept dat toepasbaar is zonder eerst ellenlange pre-requisites te moeten afvinken of af te leiden van het effectieve doel van een training. Dit voor elke coach/kinesitherapeut.

Robuust zijn in beweging en mentaliteit, zodat een klant anti-fragiel aan de slag kan in het dagelijks leven en de sport. De impact van het systeem zorgt voor een verhoogde controle van het lichaam met het doorbreken van plateau’s tot gevolg. Robuust worden en zijn, zodat niks dat het leven je richting uitgooit je uit balans kan brengen.

Wat zal je leren:

 • Systematische mobiliteit
 • Neurologische implicaties voor anatomie
 • Gevorderde biomechanica
 • Feed forward activatie
 • Kinetische keten analyse
 • Toegepaste mobiliteit
 • Atleten testen op mobiliteit
 • Efficiënt en accuraat de testing omzetten in een actieplan
Stijn Pollet

Stijn Pollet is een Master of Science in de kinesitherapie sinds 10 jaar. In die 10 jaar was er een continue zoektocht naar een betere manier van bewegen of de manier waarop we bewegen. Na praktisch de wereld afgereisd te hebben hiervoor is de synthese van diverse concepten, in combinatie met hedendaagse nieuwe studies, klaar. Een passie voor bewegen in combinatie met neuroscience. Om zo op een nieuwe manier met bestaande zaken aan de slag te gaan.

Praktische info :

De seminar gaat door op 30 april en 1 mei te Q-life Personal, Torhoutsesteenweg 107/2, 8210 Zedelgem.

Investering : alle prijzen zijn excl. btw

€479 – early bird (t.e.m. 17/04/”22)

€529 – full price (vanaf 18/04/”22)

Optie om lunch bij te bestellen voor €20 extra

Voor wie: Trainers/Kinesisten

Het seminarie zal 50% practicum zijn.

Inschrijving kan via mail: thomas@q-life.be

English Version:

‘Robust Movement Strategies’ ™ (RMS ™) is a concept that has its basis in science. Mobility & stability for the entire body based on current knowledge, without frills and unnecessary hours of hard work. A concept that can be applied without having to check off lengthy pre-requisites or distract from the effective goal of a training. This for every coach / physiotherapist.

Being robust in movement and mentality, so that a customer can work in daily life and sport in an anti-fragile manner. The impact of the system provides increased control of the body, resulting in the breaking of plateaus. Be and be robust, so that nothing that life throws your way can throw you off balance.

What will you learn:

 • Systematic mobility
 • Neurological implications for anatomy
 • Advanced biomechanics
 • Feed forward activation
 • Kinetic chain analysis
 • Applied mobility
 • Test athletes for mobility
 • Efficiently and accurately convert the testing into an action plan
Stijn Pollet

Stijn Pollet is a Master of Science in physiotherapy for 10 years. In those 10 years there was a continuous search for a better way of moving or the way we move. After practically traveling the world for this, the synthesis of various concepts, in combination with contemporary new studies, is ready.

A passion for exercise in combination with neuroscience. To get started with existing things in a new way.

Practical information :

The seminar will take place on April 30 and May 1 at Q-life Personal, torhoutsesteenweg 107/2, 8210 Zedelgem.

Investment : all prices are excl. VAT

€479 – early bird (early bird ends at 17/4/22)

€529 – full price (from 18/4/22)

Option to order lunch for €20 extra

For who: Trainers/physio-therapists

The seminar will be 50% practical.

You can register by mail at the address thomas@q-life.be