Koningin Astridlaan 97, bus 8 - 8200 Sint-Michiels, Brugge info@q-life.be

Verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1 Deelnemers: diegene die deelneemt aan de door Q-life verzorgde personal training, bootcamps, small group lessen, workshops of events.

1.2 Contract: overeenkomst of beurtenkaart die de klant toegang verschaft tot de aangeboden
personal training, bootcamps, small group training, workshops en events.

Artikel 2. Algemeen

2.1 Op de door Q-life gesloten overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.

2.2 De klant mag met zijn/haar overeenkomst alle reguliere lessen en /of small group lessen volgen, rekening houdend met de geldende huisregels.

De huisregels hangen uit en zijn als volgt:

 • Zorg dat je steeds met propere schoenen binnen komt
 • Kom op tijd!
 • Heb respect voor elkaar en het materiaal
 • Zet je telefoon uit of minstens op stil

2.3 Een medewerker van Q-life kan ten alle tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wier gedrag daar aanleiding toe geeft.

Artikel 3. beurtenkaart, contracten, losse lessen en consultaties

3.1 beurtenkaart

 • Een beurtenkaart is enkel overdraagbaar aan derden met geldig lidmaatschap én mits schriftelijk meedelen naar info@q-life.be. Q-life Personal is bevoegd hiervoor €20 administratiekost aan te rekenen.
 • Aan het einde van de periode waarvoor de beurtenkaart geldt komen de overgebleven lessen te vervallen. Indien het lid voor een bepaalde tijd afwezig was wegens ziekte en dit schriftelijk (info@q-life.be) werd doorgegeven, kan het lid de gemiste sessies alsnog opnemen. Q-life verleent geen restitutie op beurtenkaarten.
 • Het lessenrooster is te vinden in de My Sports app. Dit rooster kan door Q-life desgewenst worden gewijzigd, ook behoudt Q-life zich het recht om lessen te annuleren als gevolg van overmacht.
 • Wijzigingen in het lessenrooster geven geen recht op teruggave van reeds betaalde leskaarten of
  verlenging hiervan.

3.2 Contracten personal training en small group lessen

3.2.1 Contracten worden aangegaan voor het gekozen aantal credits in weken. (bijvoorbeeld: 24 credits zijn standaard 24 weken geldig)

3.2.2 Contracten kunnen contant of in termijnen betaald worden. Dit wordt bij aanvang van de overeenkomst vastgelegd.

3.2.3 Bij het voorleggen van een medisch attest kan de periode van ziekte bevroren worden en de overeenkomst verlengd met de periode van ziekte.

3.2.4 Q-life verleent geen restitutie bij contante betaling.

3.2.5 Periodieke betalingen:

 • Q-life staat geen onderbreking toe van periodieke betalingen gedurende de
  periode van overeenkomst.

3.2.6 In overleg met de zaakvoerders van Q-life kan een overeenkomst uitzonderlijk bevroren worden gedurende een minimum periode van 1 week en maximum 1 maand bv in geval van verlof klant. Het contract wordt dan verlengd met de periode van de bevriezing van het contract. De periodieke betalingen blijven te allen tijde doorlopen.

3.2.7 Een overeenkomst is niet overdraagbaar aan derden

3.2.8 Annulering van personal training en Small group lessen:

 • Bij annulering van een personal training sessie minder dan 24u voor de start van de sessie, wordt de personal training in rekening gebracht, uitzonderingen hierop zijn onvoorziene omstandigheden en dienen gespecifieerd te worden.
 • Voor de bootcamp dient de klant steeds in te schrijven via onze My Sports app. Indien de klant echter na inschrijving niet komt opdagen, verliest hij die credit.
 • Het lessenrooster is te vinden in de My Sports App. Dit rooster kan door Q-life desgewenst worden
  gewijzigd, ook behoudt Q-life zich het recht om lessen te annuleren als gevolg van overmacht.
  Wijzigingen in het lessenrooster geven geen recht op teruggave van reeds betaalde leskaarten of
  verlenging hiervan.
 • In geval van overmacht kan de les of personal training sessie steeds ingehaald worden op een ander moment.

Artikel 4. Openingstijden

Q-life is een privé – club. Lessen gaan enkel door na afspraak en op vaste tijdstippen..

Artikel 5. Aansprakelijkheid

5.1 Q-life sluit elke aansprakelijkheid ten opzichte van haar deelnemers of iedere derde persoon uit.

5.2 Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en zijn/haar persoonlijke
bezittingen.

5.3 Noch Q-life, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen.