Torhoutsesteenweg 107/2 8210, Zedelgem - Brugge info@q-life.be
050/39 28 56

Verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1 Deelnemers: diegene die deelneemt aan de door Q-life verzorgde personal training, small group lessen, workshops of events.

1.2 Contract: overeenkomst of beurtenkaart die de klant toegang verschaft tot de aangeboden
personal training, small group training, workshops en events.

Artikel 2. Algemeen

2.1 Op de door Q-life gesloten overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.

2.2 De klant mag met zijn/haar overeenkomst alle reguliere lessen en /of small group lessen volgen, rekening houdend met de geldende huisregels.

De huisregels hangen uit en zijn als volgt:

 • Zorg dat je steeds met propere schoenen binnen komt
 • Kom op tijd!
 • In de club breng je geen eigen drank mee
 • Zet je telefoon uit

2.3 Een medewerker van Q-life kan ten alle tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wier gedrag daar aanleiding toe geeft.

Artikel 3. beurtenkaart, contracten, losse lessen en consultaties

3.1 beurtenkaart

 • Een beurtenkaart is niet overdraagbaar aan derden
 • Aan het einde van de periode waarvoor de beurtenkaart geldt komen de overgebleven lessen te vervallen. Tussentijds kunnen de kaarten niet worden verlengd of stopgezet. Q-life verleent geen restitutie op beurtenkaarten.
 • Het lessenrooster is te vinden op de website. Dit rooster kan door Q-life desgewenst worden gewijzigd, ook behoudt Q-life zich het recht om lessen te annuleren als gevolg van overmacht.
 • Wijzigingen in het lessenrooster geven geen recht op teruggave van reeds betaalde leskaarten of
  verlenging hiervan.

3.2 contracten personal training en small group lessen

3.2.1 contracten worden aangegaan voor een periode van 3, 6, of 12 maanden

3.2.2 contracten kunnen contant of met geautomatiseerde maandelijkse opdracht betaald worden.

3.2.3 De periode van 3,6 of 12 maand kan nooit onderbroken worden.

3.2.4 Bij overlegging van een medisch attest kan de periode van ziekte bevroren worden en het
contract verlengd met de periode van ziekte.

3.2.5 Q-life verleent geen restitutie bij contante betaling.

3.2.6 Geautomatiseerde maandelijkse betalingen:

 • Q-life staat geen onderbreking toe van geautomatiseerde maandelijkse betalingen gedurende de
  periode van overeenkomst.
 • Q-life staat geen chargeback toe. Indien klant toch chargeback aanvraagt brengen wij een
  administratie kost in rekening van 15€.
 • In geval van geautomatiseerde betalingen voorziet de klant steeds voldoende saldo op zijn rekening.

3.2.7 In overleg met de zaakvoerder van Q-life kan een overeenkomst uitzonderlijk bevroren worden gedurende een minimum periode van 1 week en maximum 1 maand bv in geval van verlof klant. Het contract wordt dan verlengd met de periode van de bevriezing van het contract. De Geautomatiseerde opdrachten blijven te allen tijde doorlopen.

3.2.8 Een contract is niet overdraagbaar aan derden

3.2.9 Annulering van personal training en Small group lessen

 • Bij annulering van een personal training sessie minder dan 24u voor de start van de sessie, wordt de personal training in rekening gebracht, uitzonderingen hierop zijn onvoorziene omstandigheden.
 • Voor de small group lessen dient de klant steeds in te schrijven via onze Mindbody app of
  telefonisch. Indien de klant echter na inschrijving niet komt opdagen, verliest hij de les.
 • Het lessenrooster is te vinden op de website. Dit rooster kan door Q-life desgewenst worden
  gewijzigd, ook behoudt Q-life zich het recht om lessen te annuleren als gevolg van overmacht.
  Wijzigingen in het lessenrooster geven geen recht op teruggave van reeds betaalde leskaarten of
  verlenging hiervan.
 • In geval van overmacht kan de les of personal training sessie steeds ingehaald worden op een ander moment.

Artikel 4. Openingstijden

Q-life is een privé – club. Lessen gaan enkel door na afspraak en op vaste tijdstippen..

Artikel 5. Aansprakelijkheid

5.1 Q-life sluit elke aansprakelijkheid ten opzichte van haar deelnemers of iedere derde persoon uit.

5.2 Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke
bezittingen.

5.3 Noch Q-life, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen.